Dijital Pazarlama

AI Sesli Asistanlar: Psikolojik Tedavide Devrim Yaratıyor

Özet:

Yapay Zeka (AI) tabanlı bir sesli sanal koç olan Lumen, davranışsal terapi uygulamalarında yeni bir dönem başlatıyor. Bu çığır açan pilot çalışma, hastalardaki depresyon ve anksiyete belirtilerinin iyileşmesine ve beyin aktivitesinde önemli değişikliklere yol açtı. Sonuçlar, ruh sağlığına erişimle ilgili mevcut sorunları azaltabilecek sanal terapiler için yeni umutlar doğurdu.

Anahtar Bilgiler:

  • AI tabanlı bir sesli asistan olan Lumen, pilot bir çalışmada psikoterapi uygulamasında kullanıldı. Bu uygulama, hastalardaki depresyon ve anksiyete belirtilerini iyileştirdi. UIC tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, hastaların beyin aktivitesinde değişiklikler bildirdi. Özellikle, bilişsel kontrolle ilişkili dorsolateral prefrontal kortekste aktivite artışı görüldü.
  • Araştırmacılar, Lumen gibi teknolojilerin, insan terapistlerin yerini alamayacağını, ancak ruh sağlığı hizmetlerindeki arz ve talep arasındaki açığı kapatabileceğini belirtiyorlar.
  • Bu çalışma, yapay zeka ve ruh sağlığı hizmetlerindeki yenilikçi uygulamaları, depresyon ve anksiyete belirtilerinin iyileştirilmesine yönelik çözümler konusunda daha fazla farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Lumen gibi AI tabanlı araçların, terapi hizmetlerine erişimdeki engelleri hafifletme ve tedavi bekleyen hastalara geçici bir çözüm sağlama potansiyelini vurgular.

Kaynak:

Illinois Üniversitesi

Yapay zeka (AI), ruh sağlığı tedavisinde önemli bir araç olabilir, bu Illinois Üniversitesi Chicago’daki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir pilot çalışmanın sonuçlarına birlikte bakalım.

Bu çalışma, davranışsal terapi için bir AI ses tabanlı sanal koç kullanmayı test eden ilk çalışma olmuştur. Lumen adlı bir AI sesli asistan, belirli bir psikoterapi formunu uygulamış ve hastaların beyin aktivitelerinde değişiklikler ve depresyon ile anksiyete semptomlarında iyileşmeler olduğunu bulmuştur.

UIC ekibi, Translational Psychiatry dergisinde yayınlanan bu sonuçların, ruh sağlığı bakımında hizmete erişimdeki engeller ve bekleme listelerinin hastalar için büyük zorluklar oluşturduğu bir alanda sanal terapinin ne kadar etkili olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Özellikle savunmasız topluluklardan gelen hastaların tedaviye ulaşmasını kolaylaştırma konusunda bu tür AI tabanlı çözümler önemli bir rol oynayabilir.

Bu çalışma, yapay zekanın ruh sağlığı tedavisinde nasıl bir etki yaratabileceğine dair daha fazla farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Lumen gibi AI tabanlı araçların, ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki engelleri hafifletme ve tedaviye ihtiyaç duyan hastalara geçici bir çözüm sağlama potansiyelini göstermektedir.

“COVID-19’un ardından, anksiyete ve depresyon oranlarının hızla yükseldiği ve yeterince tedavi sağlayıcısının olmadığı bir dönemde, ruh sağlığına yönelik talep inanılmaz bir şekilde arttı,” diyor UIC Psikiyatri Profesörü Dr. Olusola A. Ajilore.

“Böylesi bir teknoloji, geleneksel terapiye bir alternatif olmaktan çok, hastaların profesyonel tedaviye erişim sağlamalarına kadar geçici bir çözüm sunabilir.”

Amazon Alexa uygulaması içerisinde bir yetenek olarak işlev gören Lumen, Dr. Ajilore ve çalışmanın kıdemli yazarı UIC’deki Beth ve George Vitoux Tıp Profesörü Dr. Jun Ma’nın liderliğinde, St. Louis’deki Washington Üniversitesi ve Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’ndeki işbirlikçileri ile birlikte geliştirildi. Bu gelişme, Ruh Sağlığı Ulusal Enstitüsü’nden alınan 2 milyon dolarlık bir hibe desteği ile mümkün oldu.

UIC araştırmacıları, hafif ila orta şiddette depresyon ve anksiyete belirtileri üzerindeki etkisini ve problem çözme terapisinin yararlarıyla ilgili beyin bölgelerindeki aktiviteyi incelemek üzere bir klinik çalışma için 60’tan fazla hastayı başarıyla topladılar. Bu, Lumen’in bu tür semptomların yönetilmesinde ne kadar etkili olabileceğine dair daha fazla bilgi sağlama potansiyelini göstermektedir.

Hastaların üçte ikisi, problem çözme terapisi seansları için bir çalışma tarafından sunulan iPad’de Lumen uygulamasını kullanırken, diğerleriyse herhangi bir müdahale almayan bir “bekleme listesi” kontrol grubu olarak yer aldı.

Müdahale sonrasında, Lumen uygulamasını kullanan katılımcılar, kontrol grubuna kıyasla depresyon, anksiyete ve psikolojik stres konusunda daha düşük skorlar elde etti. Lumen kullanıcıları ayrıca, bilişsel kontrolle ilişkilendirilen bir beyin bölgesi olan dorsolateral prefrontal kortekste artan aktivite ile bağlantılı problem çözme yeteneklerinde iyileşmeler gösterdi. Bu olumlu sonuçlar, özellikle kadınlar ve diğer az temsil edilen gruplar arasında belirgin oldu.

“Burada amaç, insanların problemleri nasıl düşündüğü ve bu problemleri nasıl ele alacakları konusunda bir değişiklik yapmak, ve bu süreçte duygusal olarak ezilmiş hissetmemek,” diye açıklıyor Dr. Ma. “Pragmatik ve hasta merkezli bir davranış terapisi olan problem çözme terapisi, iyi bir altyapısı olduğu için ses tabanlı teknoloji kullanılarak sunulması mükemmel bir uyum sağlar.”

Araştırmacılar şu anda, Lumen’in kullanımını, bir bekleme listesindeki kontrol grubu ve insan rehberliğinde problem çözme terapisi alan hastalarla kıyaslayan daha geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyorlar. Araştırmacılar, bu sanal rehberin, zorlu ruh sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için bir insan terapistten daha yüksek bir performans sergilemesinin gerekmediğini önemle belirtiyorlar.

“Dijital ruh sağlığı hizmetlerini düşünme biçimimiz, bu uygulamaların insanları değiştirmesi değil, arz ve talep arasındaki uçurumu tanımak ve sonra tedavileri, aksi takdirde erişimi olmayan bireylere, bu uçurumu dolduracak yeni, etkili ve güvenli yollarla sunma olmalı,” diyor Dr. Ma.

Çalışmanın birinci yazarlarından biri St. Louis’deki Washington Üniversitesi’nden Thomas Kannampallil’dir.

Diğer yardımcı araştırmacılar arasında UIC’den Aifeng Zhang, Nan Lv, Nancy E. Wittels, Corina R. Ronneberg, Vikas Kumar, Susanth Dosala, Amruta Barve, Kevin C. Tan, Kevin K. Cao, Charmi R. Patel ve Emily A. Kringle; Pennsylvania State Üniversitesi’nden Joshua Smyth ve Jillian A. Johnson; ve Stanford Üniversitesi’nden Lan Xiao bulunmaktadır.

Yapay Zeka Hakkında yazılarımızı ChatGPT Nedir? , Bearly.ai Nedir? okuyabilirsiniz.