Dijital PazarlamaSağlıkta Pazarlama

Sağlık Kurumlarının Dijital Pazarlamada Başarısız Olmasının 6 Nedeni

1. Hizmet Kalitesi ve Süreçleri İyileştirme

Sağlık kurumuna doğrudan gelen hasta ile dijital reklamlarla kazanılmaya çalışılan hasta adayı arasında ciddi beklenti farkı vardır. Dijitalden gelen hasta adayları, kurumla genellikle ilk kez temas kurdukları için daha hassas ve temkinli olurlar. Kurum, hizmet süreçlerini iyileştirmeden dijital reklamlara başladığında, en ufak iletişim hatası memnuniyetsizlik ve itibar kaybıyla sonuçlanabilir.

2. Hasta Danışmanı Ekibini Kurmamak

Sağlık kurumlarının etkili bir hasta danışmanları ekibi kurması ve mükemmel bir müşteri deneyimi sunması şarttır. Hasta danışmanları (satış) ekibi olmadan ve müşteri deneyimine odaklanmadan dijital reklamlara başlanırsa, potansiyel hastalarla doğru iletişim kurulamayıp ihtiyaçları karşılanamaz. Bu durum, olması gerekenden çok daha az randevu ve tedavi gerçekleşmesine neden olur.

3. Yetersiz İçerik

Hasta adaylarının karar verme süreci sandığımızdan çok daha karmaşıktır. Potansiyel hastaların yeterli ve ikna edici bilgiye ulaşamaması, kurumla güven ilişkisini kuramaması anlamına gelir. Bu durum, dijital reklamlardan beklenen verimin alınamamasına ve hastaların başka alternatiflere yönelmesine neden olur. Kaliteli ve kapsamlı içerikler, doğru bilgi aktarımı hasta kazanımı için oldukça önemlidir.

4. Kaynak Eksikliği

Dijitalde başarılı olabilmek için öncelikle insan kaynağı, zaman ve finansal kaynakların iyi bir dengede olması gerekir. Bütçe az ise zaman-efor dengesi, insan kaynağı eksik veya az ise bütçe-zaman dengesi iyi kurulmalıdır. Bu dengenin sağlanmadığı durumlarda sadece dijital pazarlama ile kalıcı başarıyı yakalamak mümkün değildir.

5. Veri Analitiği ve İzleme Eksikliği

Veri analitiği ve izleme süreçleri doğru kurgulanmadan pazarlama faaliyetlerini ölçmek ve stratejileri optimize etmek pek mümkün değildir. Aynı zamanda veri analitiği CRM’i de kapsamaktadır. CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemleri ile desteklenen veri analitiği, mevcut ve potansiyel hasta adaylarının verilerini anlamak ve pazarlama iletişim faaliyetlerine yön vermek için kritik öneme sahiptir.

6. Deneyimli Bir Ajans İle Çalışmamak

Deneyimli bir ajans, işletmelere strateji geliştirme, kampanya yönetimi ve veri analitiği konularında yol gösterir. İşletme kaynaklarına uygun stratejiler belirleyerek, dijital pazarlama faaliyetlerinde daha fazla başarı elde etmelerini sağlar. Ayrıca, reklam bütçelerini daha verimli yöneterek ek tasarruf sağlar. Bu tasarruf, ajans ücretini dahi karşılayabilir. Örneğin, %30’luk bir iyileştirme oranı bir çok işletmenin ajans ücretini rahatlıkla karşılanabilir.