Pazarlama
Trend

Pazarlama Nedir? Pazarlamanın 8 Farklı Tanımı

Her geçen gün gelişen dünyamızda ve farklılaşan tüketici talepleri doğrultusunda pazarlama konunun uzmanları tarafından farklı tanımlarla yorumlanmıştır.

Pazarlama nedir? Her ne kadar pazarlamanın bir çok tanımı olsa da pazarlamanın temelinde ilişki kurmak ve ihtiyaç karşılamak vardır. Ancak unutulmamalıdır ki pazarlama bir bilim dalıdır.

Ayrıca bu tanımları okurken pazarlamanın dar anlamda ve geniş anlamda tanımının olduğuna dikkat edebilirsiniz. Dar anlamda pazarlama dağıtım, mülkiyet, yönetimsel odaklı iken geniş anlamda pazarlama işletmenin faaliyetlerinin bütününü kapsamak şeklinde tanımlanmıştır.

Pazarlama Nedir? Pazarlamanın 8 Farklı Tanımı


  1. Pazarlama, insanın ve toplumun ihtiyaçlarını tespit edip karşılamaya yönelik bir bilim dalıdır.
  2. Pazarlama hedef kitle ve tüm paydaşlar için değer yaratan, yaratılan değerin iletişimini ve dağıtımını yapan bir örgütsel süreçtir.
  3. Pazarlama, şirket amaçlarına ulaşmak için; ürünlerin, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.
  4. Pazarlama, ürünlerin ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru akışını yönelten işletme faaliyetlerinin yapılmasıdır.
  5. Ürün veya hizmetin satışını artırmak amacıyla satış elemanları yetiştirme, piyasa durumunu ve gereksinimini saptama, tanıtma, paketleme gibi etkinliklerin tümü.
  6. Pazarlama işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere, ihtiyaç karşılayacak malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir .
  7. Pazarlama müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade eden önerilerin geliştirilmesi, iletilmesi, ulaştırılması ve değişimi için bir faaliyet, bir dizi kurum ve süreçtir.
  8. Pazarlama tüketicilere değer yaratan, ileten ve aktaran, aynı zamanda müşteri ilişkilerini işletme ve paydaşlarının fayda elde etmesi için yönetmekte kullanılan süreçlerden oluşan örgütsel bir fonksiyon.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu