Sağlıkta PazarlamaDijital Pazarlama

Hastaneler ve Klinikler için Başarılı Pazarlama Planı Oluşturma

Hastaneler ve Klinikler için Başarılı Pazarlama Planı Oluşturma

Hastaneler ve Klinikler için  pazarlama planı mı oluşturuyorsunuz? Düşünülmesi gereken birkaç önemli stratejiyi bu yazıda bulabilirsiniz. Hedef pazarlar, yerel reklamcılık, farklılaşmalar ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinin!

Çeşitli makalelerde, çok iyi tıbbi bakım sağlamadan daha çok, hastanelerin ve klinikleri her şekil ve boyuttaki hastaların beklentilerini, davranışlarını ve sıkıntılarını karşılayabilmelerini ve yeni ve mevcut hastaları temel sağlık hizmetleri için çekmelerinin kritik olduğunu buldu.

Bu durum, pazarlama planlarını daha önemli hale getiriyor. Hastanenizin yada kliniğinizin nasıl profile sahip hastaların beklentilerini karşılayacağını ve çözeceğini etkili bir şekilde ilettiğinizde çok daha iyi pazarlama kampanyası dönütleri ortaya çıkar. Şöyle düşünün: etkili bir pazarlama planı, ilacı içmeyi kolaylaştırmak için çocuğa vaat edilen şeker gibidir.

Kliniğinizin görünür olmasına, marka güveni oluşturmasına, çekici yaratıcılar geliştirmesine ve sağlık sisteminizi kaliteli bakımın önemli seçeneği olarak konumlandırmasına yardımcı olacak ipuçlarımızı burada bulabilirsiniz.

Hastaneler ve Klinikler
Pazarlama Planı Oluşturma

Hastaneler ve Klinikler için Pazarlama Planı Nasıl Olur?

Kliniklerinizi tanıtmak, doğru kitleye doğru zamanda ve yerde ulaşmakla ilgilidir. Bunu etkili bir şekilde yapabilmek için plan ve program olmadan satış yapılamaz ve satış yapılması beklenemez. İşte bu yüzden bir pazarlama planı oluşturmak çok önemlidir. Basitçe söylemek gerekirse, bir sağlık pazarlama planı, sağlık hizmetleri arayan tüketicileri çekmek, yönlendirmek ve etkilemek için kuruluşun stratejik iletişimini ve etkinliklerini ayrıntılı olarak belirtmek gerekir.

Ayrıca, kliniğiniz için en uygun kanalların hangileri olduğunu belirlemek için bir sosyal medya planı oluşturmak isteyeceksiniz. Yerel veya ulusal olarak reklam yapıyor olun, reklamlarınız için doğru dağıtım kanallarını bulmak çok önemlidir önemlidir.

Her markaya özgü olan etkili bir hastane pazarlama planı genellikle şunları içerir:

 • Marka Kimliği: Etkili pazarlama planları genellikle marka hedeflerini belirlemeye yardımcı olmak için bir SWOT Analizi (güçlü yönler, zayıflıklar, fırsatlar, tehditler) içerir.
 • Marka Hedefleri ve Hedefleri: SMART hedefler (Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zaman Dilimine Bağlı) genellikle yeni veya sadık hastaları tedavi etmeyi, hasta eğitimini iyileştirmeyi, farkındalık yaratmayı, güven oluşturmayı ve bağışları artırmayı içerir.
 • Hedef Kitleler: İdeal müşterinizin/hastanızın kişisel profili veya demografisi.
 • Araştırma ve Veriler: Sağlık pazarlamacıları, hedef kitlelerine ulaşmak için diğer tüm sektörlerden daha fazla veri anlatımına dayanır.
 • Medya Planı ve Pazarlama Platformları: Markanızın hedef kitlesine ulaşmayı ne, ne zaman, nerede, neden ve nasıl planladığınızın bir taslağı, genellikle bir bütçe içerir.
 • Başarı Ölçütleri: Etkili bir sağlık pazarlama planı, tıbbi uygulamanız için başarı anlamına gelir. Pazarlamanızın etkisini ölçmek için hangi metrikleri kullanacaksınız?

Bir Hastane Pazarlama Planı Oluşturmanın Avantajları Nelerdir?

Her sağlık hizmeti sağlayıcısının eğitimden farkındalığa, rekabet gücünü korumaktan işe alıma kadar benzersiz zorlukları ve hedefleri vardır. Etkili bir pazarlama planı, ülke çapındaki klinikler ve hastaneler birçok açıdan faydalı olabilir.

Marka Farkındalığını Artırma: Kliniğiniz, hastalar olmadan işleyemez  ve aynı şekilde hastalarınızda siz olmadan tedavi olamaz o yüzden hastalarınızın aklına kazınarak kliniğinize çekebilip ve orada tedavi etmeniz gerekir böylede akılda kalıcı olabilirsiniz.

Bir Sağlık İşletmesi İçin Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır?

Her iyi plan bir taslakla başlar, ve bunları hazırlamak için Dijitalpi sitemizde çokça faydalı içerik mevcut . Taslak, iş özeti, SWOT analizi, Akıllı marka hedefleri ve hedefleri, hedef kitle kişilikleri ve demografi, rekabet analizi, pazarlama stratejisi, bütçe, pazarlama kanalları ve başarıyı nasıl ölçmeyi planladığınızı içermelidir.

Bir Sağlık İşletmesi İçin Pazarlama Planının Bileşenleri

 • Marka Hedefleri ve Hedefleri: Markanız neyi başarmaya çalışıyor? Hastalık farketmeksizin tüm hastaları tedavi etmek mi? yada belirli bir hastalık veya durum hakkında özellikle çalışmak gibi mi?(saç ekimi, diş implantı vb.)
 • Kişilik Geliştirme: Hizmetlerinizden en olası olarak kimler yararlanacak? Çocukları sık sık canlarını yakan anneler mi? Kalp sağlıklarını iyileştirmek isteyen yaşlılar mı? Yoksa zihinsel sağlığın fiziksel sağlık kadar önemli olduğuna inanan milenyum kuşağı mı? Kişilik profilleri oluşturmak, hedef kitlenizi anlamanıza ve onlara reklam ile nasıl ulaşacağınızı anlamanıza yardımcı olmanın harika bir yoludur.
 • Araştırma ve Gerekçeler: Her iyi pazarlama planı, planın arkasındaki stratejiyi bilgilendiren veri ve araştırmalarla desteklenir. Örneğin, araştırmalara göre, Günümüz Sağlık Tüketicisinin Nabzını Kontrol Etme, tüketicilerin maliyetler hakkında yeterince şeffaf olmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını gösteriyor. Bu, iyi bir pazarlama kampanyasının markanın bu sıkıntıyı nasıl giderdiğini iletişim kuracağını gösterir.
 • Pazarlama Kanalları: Hedef kitlenize en iyi hangi platformlar ulaşacak? Arama reklamları mı? Ya da sosyal medya platformları? Burada tek tip bir yaklaşım işe yaramaz, etkili reklam platformlarının çeşitliliği araştırma sürecinde ortaya çıkacaktır. Ayrıca, bir medya planı oluşturmak isteyeceksiniz.
 • Ölçüm: Hastaları tedavi ederken sonuçları görmek için takip edersiniz. İyi hissediyorlarsa, tedavinin işe yaradığını bilirsiniz. Yapmıyorlarsa, tedavi planını değiştirirsiniz. Pazarlama için de aynı şey geçerlidir. Sonuçları nasıl ölçeceksiniz? Başarılı bir kampanyayı nasıl tanımlarsınız? Eğer amacınız hasta eğitimi ise, bunu izlenimler mi yoksa web sitesi trafiği mi ile ölçeceksiniz? Hangi platformun veya yaratıcının en iyi sonuçları verdiğini bilerek kampanyanızı sürekli optimize edebilir ve daha iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Hastane Pazarlama Planınızı Oluşturmak İçin 4 İpucu

Her sağlık hizmeti sağlayıcısının benzersiz zorlukları ve hedefleri olacaktır:

Hedef Pazarınızı Anlayın

Bir hastane pazarlama planı oluştururken, hedef kitlenizin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Örneğin, aşağıdakileri düşünebilirsiniz:

Yüz yüze bakıma geri dönüşü teşvik edin. Tüketicilere ofis deneyiminin faydaları ve avantajlarını garanti edin. Örneğin, Sosyal medya hesaplarında tahmin edilen tedavi sürelerini gösteren paylaşımlar yapılabilir ve bu teknolojinin genel hasta deneyimini nasıl iyileştireceğini farkındalığı artırabilirsiniz.

Maliyetlerle ilgili şeffaflığı artırarak sürpriz fiyat şoku yaşanmasını önleyin. Tüketiciye pahalı işlemleri daha iyi karşılamalarına yardımcı olmak için ödeme planı seçeneklerini çıkarabilirsiniz.

Kliniğinizi Farklılaştırın

Hastanelerin yarısından azı, bulundukları bölgedeki hastanelerin neyi farklı kıldığını anlamaktadır. Bu nedenle, hastaneler çapraz platform video anlatımını kullanarak rekabetçi farklılaşmayı vurgulamak için büyük bir fırsata sahiptir. Hastaneler, toplumda kritik rolünü nasıl bağlamlaştıracağını göstermek için güvenilir TV ortaklarıyla yaşam tarzı entegrasyonlarını düşünmelidir.

Hikaye Anlatımını Kullanın

İzleyiciler bir reklama hayran kaldığında ve duygusal olarak bağ kurduğunda, marka farkındalığını artırır, reklam hatırlanmasını artırır ve satın alma niyetini artırır. Bazı verilere göre pandemiden önce, iyi performans gösteren reklamlar bir hastanın hikayesini anlatıyordu. Pandemi sırasında, en iyi performans gösteren reklamlar sağlık ve wellness üzerine odaklanıyordu- güvende kalmanın yolları gibi. 2023’te, izleyicilerin, hastanın yanı sıra bakıcıların bakış açısını da duymak istediklerini görüyoruz.

Anahtar Kelime Metrikleri Tanımlayın ve Sonuçları Ölçün

Araştırmalar, tüketicilerin sadece %53’ünün pazarlama analizlerinden etkilendiğini açıklıyor. Pazarlamacılar verilere dayalı olmaya çalışsalar da, bilişsel önyargılar ve veri yönetimi engelleri önler. 

DijitalPi Kliniğinizin Pazarlama Planlarını Nasıl Destekleyebilir ?

Geniş kitleler, güvenilir içeriklerle uyum sağlama, yüksek hatırlama, duygusal bağlar, genişletilmiş erişim ve yalnızca düzenli bir reklamdan daha fazlasını yaratma fırsatları, arama ve sosyal medya reklamlarının bu kadar etkili olmasını sağlayan faktörlerden sadece birkaçıdır.

Özellikle yüksek dönüş oranı alabileceğiniz reklamlar yapmak, bir markanın toplum içindeki yerini yeniden teyit eder ve markanızın doğru frekans ve hedef kitlelere doğru maruz kalma ile güvenilir olduğunu gösterir. DijitalPi sizlere sunduğu benzersiz içerik fırsatlarıyla uyum sağlayarak, sağlık markanızın sektörün konuşulanı olma fırsatını verir.

Medya planlamadan hedef kitlelere ulaşmaya, yaratıcı geliştirmeye ve kliğinizin sektörün önde gelenleri arasına girmeye kadar, DijitalPi, kliniğinizi en önemli kitlelere arama reklamları, sosyal medya reklamları ve Hedefli Gösterim ve Yeniden Hedefleme dahil olmak üzere Dijital Çözümler aracılığıyla bağlayan basitleştirilmiş çok platformlu reklam çözümleriyle sizlere önemli sonuçlar sunar. 

Eğer kliniğinizin reklam hedeflerini geliştirmek ve daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmak istiyorsanız, WhatsApp ile iletişime geçelim.

Bu Konu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 • Sağlık Pazarlaması Nedir?

Bir sağlık pazarlama planı, sağlık hizmetleri arayan tüketicileri çekmek, yönlendirmek ve etkilemek için kuruluşun stratejik iletişimini ve etkinliklerini ayrıntılı olarak belirtir.

 • Sağlık Pazarlaması Neden Önemlidir?

Etkili bir sağlık pazarlama kampanyası, sadece sağlık hizmetleri arayan tüketicileri çekmek, yönlendirmek ve etkileyebilir.

 • Hastane Pazarlama Karışımı Nedir?

Genel olarak, bir pazarlama karışımı pazarlamanın 4P‘sini iletmeyi amaçlar: ürün, fiyat, yer ve promosyon. Ancak sağlık sektörü, karışıma üç daha fazla öğe ekler: ambalaj, konumlandırma ve insanlar.

 • Bazı Sağlık Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

Bir sağlık pazarlama planı, sağlık hizmetleri arayan tüketicileri çekmek, yönlendirmek ve etkilemek için kuruluşun stratejik iletişimini ve etkinliklerini ayrıntılı olarak belirtir. Bir pazarlama karışımı, sosyal medya reklamcılığı, arama motoru reklamcılığı, dijital reklamlar, e-posta pazarlaması, sosyal medya ve basılı medya da dahil olmak üzere çeşitli taktikleri içerebilir.

Daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için Linkedin hesabımızı takip edin.