Pazarlama
Trend

Pazarlamanın 4P’si Nedir?

Pazarlama karması yani Pazarlamanın 4P'si hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler bu yazıda.

Pazarlama Karması Pazarlamanın 4P’si Nedir?

 • Ürün (Product)
 • Fiyat (Price)
 • Dağıtım (Place)
 • Tutundurma/ Promosyon (Promotion)

Her ne kadar profesyonelleri pazarlamanın 4P’sine ek unsurlar dahil etmiş olsalar da temelde bu 4 unsurla pazarlama karması açıklamak mümkündür.

Hizmet sektörü için ise ek üç unsur önemlidir. Bu ek üç unsur;

Hizmet Sektörü İçin Pazarlama Karması 7P’si

 • Ürün (Product)
 • Fiyat (Price)
 • Dağıtım (Place)
 • Tutundurma/ Promosyon (Promotion),
 • İnsan (People),
 • Süreç (Processes)
 • Fiziksel Unsur (Pphysical Evidence)

Pazarlama karmasına sırayla ele alalım:

#1 Ürün Karması

Ürün, pazarlama ve pazarlama çalışmalarının temelini oluşturur. Ürün fiziksel olmasının yanı sıra fiziksel olamayan yazılım, dijital içerikler, danışmanlık hizmetleri gibi kavramlarda mecaz anlamda ürün olarak değerlendirilmektedir. Örneğin DijitalPi’nin ürünü bu web sitesidir.

Ürün, tüketiciye sunulan fiziksel ve psikolojik faydanın tümüdür. Örneğin bir ayakkabı fiziksel anlamda ayağımızı dış etkenlerden koruması için bir giyecek iken, elbise ile uyumlu şık bir ayakkabının psikolojik faydası yine ürün faydası içerisinde değerlendirilir. Aynı şekilde giymiş olduğumuz ayakkabının belli bir tarzının veya markasının olması bizde ve başkalarında uyandırmış olduğu hisler ürünün faydası olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle ürün yapımında kullanılan malzemeler, ambalaj, görüntü, renkler, marka ürünün kişiliğini oluşturur.

Ürün karması ise firmanın belirli bir süre boyunca satışa sunmuş olduğu ürünlerin bileşimidir. Yani ürün kalemleridir.

#2 Fiyat Karması

Fiyat, ürünün para karşılığındaki değerini ifade eder. Fiyat, önemli bir pazarlama aracı olup hem alıcıların hemde satıcıların dikkatle ilgilendikleri ve ideal bir noktada buluştukları pazarlama aracıdır.

Fiyatlandırma, pazarlama yöneticilerinin üzerinde yoğun mesai harcadıkları hassas bir konudur. İyi bir fiyat kar sağlayan, pazar payı yaratan, işletmenin geleceğini garanti eden, aynı zamanda rekabet edebilecek düzeyde olandır.

Tüketici tarafında fiyat ürün beklentilere eşdeğer özellikte olmalıdır. Bu eşitlik ürünün fiyatı, ürün için kullanılacak kredi miktarı, beklentileri karşılaması, servis ve garanti hizmeti gibi konuları da kapsamaktadır.

Ürün fiyatlandırması nasıl yapılır? Ürün fiyatlandırması için çeşitli stratejiler bulunmaktadır. Daha çok araştırma yapabilmeniz için konu başlıklarını belirterek geçiyorum.

Fiyatlandırma Stratejileri

 • Yeni Ürün Fiyatlandırma Stratejileri
 • Ürün Bileşenleri Fiyatlandırma Stratejileri
 • Fiyat Düzenleme Stratejileri
 • Fiyat Değişiklikleri Stratejileri

#3 Dağıtım Karması

Dağıtım diğer adıyla yer karması ürünlerin fiziksel olarak tüketiciye ulaştırıldığı dağıtım siteminin bütünüdür.

İşletme ürünleri; doğru yerde, doğru zamanda ve güvenli olarak tedarik edebilmeleri için dağıtım kanalları ve aracılarla çalışabilir. Tüketicilerin ürüne sahip olma hizmetini dağıtım karması sağladığından önemli rol oynar.

#4 Tutundurma Karması

Tutundurma (promosyon) karması belirlenen hedef kitleye ürün ve hizmetler hakkında ikna edici iletişimin bütünüdür.

Yeni ürün geliştiren firmaların tutundurma faaliyetlerine önem verdikleri takdirde başarılı olduklarını göstermektedir.

Tutundurmanın Genel Özellikleri

 • Tutundurma ikna edici olmalı,
 • Satışı kolaylaştırıcı olmalı,
 • Tutundurma diğer pazarlama karması elemanlarının etkisi altındadır.
 • Tutundurma iletişimdir.
 • Tutundurma fiyat odaklı olamayan rekabet gücü artırır.

Tutundurma Faaliyetleri

 • Reklam
 • Kişisel Satış
 • Halkla İlişkiler
 • Satış Geliştirme

Tutundurma faaliyetlerinin her birinin kendine has özellikleri olmakla birlikte alt elemanları ve alt elemanlarına yönelik stratejileri vardır. Pazarlama profesyonelleri, şirket için en uygun tutundurma stratejisini ve yol haritasını titiz bir şekilde çalışırlar.

Pazarlama ekipleri tutundurma faaliyetlerini yerine getirirken sabırlı ve kendilerini motive edici olmalıdır. Tüketicinin güçlü iradesini ürün lehine çevirmek rekabet ortamında kolay olmayabilir. Tüketicinin zihninde algıyı oluşturmak için süreklilik olmalıdır.

Doğru yapılan tutundurma faaliyetleri tüketici algısı oluşturmada eksponansiyel artış eğilimi gösterir.

 

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu